Báo An Giang trong xu thế báo chí hiện đại

Phóng sự 19-08-2016
(AGO) - Cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội, nhu cầu hưởng thụ văn hóa,nhu cầu thông tin của khoảng 2,2 triệu người dân trên địa bàn tỉnh đòi hỏi ngày càng đa dạng, phong phú. Với vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà, Báo An Giang đã không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức chuyển tải thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mọi mặt đời sống, xã hội đến với mọi người dân.

Gửi