Hội nghị “An Giang – Sẵn sàng phát triển năng lượng bền vững góp phần giảm thiểu khí thải nhà kính”

Thời sự 13-11-2018

 - Ngày 13-11, Sở Công thương phối hợp Cơ quan Hợp tác phát triển Đức (GIZ) tổ chức Hội nghị “An Giang – Sẵn sàng phát triển năng lượng bền vững góp phần giảm thiểu khí thải nhà kính”. Hơn 80 cán bộ các cơ quan quản lý, nhà đầu tư và chuyên gia năng lượng trong và ngoài tỉnh tham dự hội nghị.

TRỌNG TÍN

Gửi