Tổng kết sinh hoạt hè năm 2019

Thời sự 22-10-2019

 - Ngày 22-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo sinh hoạt hè tỉnh Lê Văn Nưng chủ trì hội nghị tổng kết sinh hoạt hè năm 2019.

TRỌNG TÍN

Gửi