Cục Thuế tỉnh ký kết thỏa thuận phối hợp công tác với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Thời sự 01-01-1970

 - Sáng 23-3, Cục Thuế tỉnh tổ chức lễ ký kết thỏa thuận phối hợp công tác với Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) tỉnh. 

Gửi