Bế mạc kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh, khóa IX (nhiệm kỳ 2016- 2021)

Thời sự 07-12-2018

 - Sau hai ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, chiều 7-12, kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh, khóa IX (nhiệm kỳ 2016- 2021) đã  kết thúc thành công tốt đẹp.

MỸ LINH - TRỌNG TÍN

 -  

Gửi