Chi cục Kiểm lâm An Giang họp mặt kỷ niệm 45 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam

Thời sự 21-05-2018

 -  Chiều 21-5, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 45 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21-5-1973 – 21-5-2018) và 41 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm An Giang (1977 – 2018).

TRỌNG TÍN
 

Gửi