An Giang thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh thu hút đầu tư

Thời sự 30-07-2018

 - Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh cho biết, trên cơ sở những kết quả đạt được, các ngành, các cấp trong tỉnh đang tập trung thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ nâng cao chỉ số PCI, PAPI, ParIndex tỉnh. 

TRUNG HIẾU

Gửi