Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh triển khai phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2018

Thời sự 02-01-2018

 - Ngày 2-1, Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2018. 

Gửi