Bế mạc Đại hội Công đoàn tỉnh lần X, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Thời sự 09-03-2018

 - Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, ngày 9-3, Đại hội Công đoàn tỉnh lần X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 kết thúc thành công tốt đẹp.

Gửi