Chủ động ứng phó bão lũ trong mọi tình huống

Thời sự 01-08-2018

 -  Ngày 1-8, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh khảo sát tình hình phòng chống lụt bão địa bàn 2 huyện Tri Tôn, Tịnh Biên.

NGÔ CHUẨN - TRỌNG TÍN

Gửi