Công đoàn An Giang chăm lo lợi ích thiết thân của người lao động

Thời sự 07-03-2018

 - Năm năm qua, bằng sức mạnh của sự đoàn kết, ý chí vượt khó, những hoạt động năng động, sáng tạo, phong phú, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong tỉnh đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội IX Công đoàn tỉnh đề ra.

Gửi