Điểm tin 24/7 kỳ 103-2017

Điểm tin 24/7 30-12-2017

 - Năm 2017 khép lại, An Giang đạt nhiều thành tựu ở tất cả các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, qua đó, tạo tiền đề đưa kinh tế- xã hội của tỉnh phát triển ở những năm tiếp theo. Trong chương trình điểm tin hôm nay, Báo An Giang online xin điểm lại một số thành tựu nổi bậc trong năm qua.

Gửi