Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X

Thời sự 01-01-1970

 - Ngày 2-4, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân chủ trì hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế- xã hội quý I, đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II, đồng thời, thảo luận một số vấn đề quan trọng khác.

Gửi