Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ Khối Dân chính Đảng lần thứ 8, nhiệm kỳ 2015-2020

Thời sự 09-10-2018

 - Ngày 9-10, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân chính Đảng tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ Khối Dân chính Đảng lần thứ 8, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị.

TRỌNG TÍN

Gửi