Hội nghị xúc tiến đầu tư vào An Giang phải “đặc sắc, thiết thực, hiệu quả”

Thời sự 06-04-2018

 - Sáng 6- 4, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân và Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo và các tiểu ban phục vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2018.

Gửi