Hội thảo “Kết nối Việt Nam - Đối thoại đa ngành”

Thời sự 02-01-2018

 - Chiều 2-1, UBND tỉnh phối hợp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Đại học Hawaii tổ chức Hội thảo quốc tế “Kết nối Việt Nam - Đối thoại đa ngành” lần thứ 9, chủ đề: “Phát triển du lịch Việt Nam bền vững từ góc độ đa ngành và đa chiều”. 

Gửi