Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh lần X, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Thời sự 08-03-2018

 - Ngày 8-3, Đại hội Công đoàn tỉnh lần X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã chính thức khai mạc, tại hội trường tỉnh. 

Gửi