Khai mạc kỳ họp lần thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX ( nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Thời sự 23-12-2017

 Sáng 7- 12, tại hội trường UBND tỉnh đã diễn ra kỳ họp lần thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016- 2017, nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2017; xem xét ra Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 và một số vấn đề khác có liên quan. 

Gửi