Khai mạc kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh, khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021)

Thời sự 07-12-2018

 - Sáng 6-12, HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp lần thứ 9, khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021), nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2018; xem xét đề ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và một số vấn đề khác có liên quan.

MỸ LINH - DUY ANH

Gửi