Ông Trần Anh Thư được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thời sự 26-09-2018

 - Chiều 20-9, HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) tổ chức kỳ họp thứ 8 (bất thường), nhằm kiện toàn nhân sự các chức danh chủ chốt HĐND tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy, Võ Thị Ánh Xuân đã đến dự.

TRUNG HIẾU – TRỌNG TÍN

Gửi