Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018

Thời sự 28-03-2018

 - Ngày 28-3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, phát động phong trào thi đua năm 2018 và trao thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất. 

Gửi