Phát động thi đua “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025

Thời sự 30-09-2019

 - Sáng 30-9, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 – 2020; sơ kết 4 năm Chương trình hành động số 04-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về NTM và ký kết giao ước thi đua giai đoạn 2021 – 2025.

MỸ LINH- DUY ANH 
 

Gửi