Sơ kết 2 năm thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ và Dự bị động viên tỉnh An Giang giai đoạn 2017 – 2020"

Thời sự 05-12-2018

 - Ngày 4-12, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh chủ trì  Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ và Dự bị động viên tỉnh An Giang giai đoạn 2017 – 2020.     

NGỌC HUỲNH

Gửi