Tăng cường giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4

Thời sự 19-09-2018

 - Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh đã ký ban hành Chỉ thị số 1148/CT-UBND về tăng cường xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, tăng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, góp phần thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. 

TRUNG HIẾU

Gửi