Tập trung mọi nguồn lực phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi

Thời sự 22-05-2019

 - Sáng 22-5, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trị Hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

TRUNG HIẾU

Gửi