Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển du lịch

Thời sự 11-10-2018

 - Sáng 11-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện chương trình hành động số 59 ngày 13-2-2017 của UBND tỉnh về phát triển hạ tầng du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.

MỸ LINH - DUY ANH
 

Gửi