Tổng kết 6 năm thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Thời sự 12-10-2018

 - Ngày 12-10, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 6 năm thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và triển khai Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

TRUNG HIẾU

Gửi