Tổng kết chương trình phòng chống mù lòa tỉnh giai đoạn 2013-2017

Thời sự 16-05-2018

 -  Ngày 16-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống mù lòa tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết Chương trình phòng chống mù lòa tỉnh giai đoạn 2013-2017 và triển khai kế hoạch giai đoạn 2018-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

PHƯƠNG DUY - TRỌN TÍN

Gửi