Tổng Lãnh sự Úc tại Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm An Giang

Thời sự 12-09-2018

 - Ngày 11-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã có buổi tiếp và làm việc với bà Karen Lanyon, Tổng Lãnh sự Úc tại Thành phố Hồ Chí Minh trong chuyến đến thăm tỉnh An Giang.

TRỌNG TÍN

Gửi