UBND tỉnh đánh giá tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm

Thời sự 01-01-1970

 - Sáng 3-7, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh chủ trì hội nghị trực tuyến với 11 huyện, thị xã, thành phố, nhằm đánh giá tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

MỸ LINH - TRỌNG TÍN

Gửi