UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Thời sự 09-01-2018

 - Ngày 9- 1, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Gửi